● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
پرسش و پاسخ * معادل سازی * درخواست ریزنمرات جهت معادل سازی
 
   
Text/HTML

 

 

 
درخواست ریزنمرات جهت معادل سازی
 نام:
 مورد نیاز
 نام خانوادگی:
 مورد نیاز
 نام پدر:
 مورد نیاز
 شماره شناسنامه:
 مورد نیاز
 صادره:
 مورد نیاز
 شماره تلفن ثابت (با پیش شماره شهر):
 مورد نیاز
 مشخصات فردی دانشجو
 اطلاعات رشته جدید دانشجو در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
 رایانامه (email):
 مورد نیاز
 شماره تلفن همراه:
 مورد نیاز
 رشته:
 مورد نیاز
 شماره دانشجویی:
 مورد نیاز
 اطلاعات رشته و دانشگاه قبلی دانشجو
 مقطع:
 
 رشته قبلی:
 مورد نیاز
 نوع دوره تحصیلی قبلی:
 
 نوع موسسه قبلی:
 
 نام دانشگاه قبلی:
 مورد نیاز
 آدرس دانشگاه:
 مورد نیاز
 تاریخ درخواست:
    تقويم مورد نیاز
  مورد نیاز