● 
اِثَّلاثا ٨ شعبان ١٤٣٩
 
   

 

طرح توان افزایی زنان در مسیر کسب و کار و کارآفرینی

مدارک مورد نیاز برای پرداخت بیمه حوادث دانشجویی سال تحصیلی 97 - 1396

گروه بندی دروس کارگاه عمومی، کارگاه های عمومی 1 و 2 و ماشین ابزار و جوشکاری

آغاز به کار سلف دانشجویی در سال 97

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمران

نوبت گیری دانشجویان غیرایرانی برای دریافت هر نوع خدمات از اداره گذرنامه و پلیس مهاجرت خراسان رضوی

تاکید بر رعایت سیلابس دروس توسط اساتید و رعایت پیش نیاز دروس توسط دانشجویان رشته های هنر و معماری

عدم موافقت با درخواست تغییر محل آزمون دانشجویان داخل کشور به خارج از کشور

شیوه اخذ دروس معارف صرفا در نیمسال دوم 97 - 1396

جدول دروس با مهلت ثبت نمره بیش از یک نیمسال تحصیلی

مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد فراگیر بهمن 96

قابل توجه دانشجویان رشته های هنر، مهندسی معماری و شهرسازی

نحوه اخذ دروس معارفی در آخرین ترم تحصیلی و نیمسال ماقبل آخر

شیوه نامه مهمان شدن در مقطع کارشناسی ارشد   
خدمات فناوری اطلاعات

             

          کتابخانه دیجیتال                                

             

          کتابخانه دیجیتال