● 
اِجُّمعَة ١٣ شوال ١٤٤١
مالی دانشجویی * خدمات واحد
 
   
 
·        امور مربوط به تخفیف شهریه
·        تعیین وضعیت بدهی
·        پی گیری مشکلات مربوط به شهریه
·        امور مالی مربوط به انصراف و تسویه حساب
·         استرداد شهریه دانشجویان انصرافی
·        امور مربوط به تخفیف شهریه
·        تعیین وضعیت بدهی
·        پی گیری مشکلات مربوط به شهریه
·        امور مالی مربوط به انصراف و تسویه حساب
·         استرداد شهریه دانشجویان انصرافی
 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?