● 
اِلأَربِعا ١٦ صفر ١٤٤١
مالی دانشجویی * معرفی کارکنان واحد
 
   
 
نام و نام خانوادگی
سمت
محل استقرار
شماره داخلی
اکرم حقانی
کارشناس مالی دانشجویی
ساختمان 5 - طبقه همکف اتاق 111
569
محسن سلطانی
کارشناس مالی دانشجویی و بنیاد شهید
ساختمان 5 - طبقه همکف اتاق 110
571
نام و نام خانوادگی
سمت
محل استقرار
شماره داخلی
اکرم حقانی
کارشناس مالی دانشجویی
ساختمان 5 - طبقه همکف اتاق 111
569
محسن سلطانی
کارشناس مالی دانشجویی و بنیاد شهید
ساختمان 5 - طبقه همکف اتاق 110
571
 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?