● 
اِجُّمعَة ١٣ شوال ١٤٤١
سند محضری
 
   
نحوه پر کردن سند محضری

      دانشجویان محترمی که با تقاضای وام دانشجویی آنها موافقت می گردد می بایست با دریافت فرم نمونه تنظیم سند تعهد محضری از سایت مرکز مشهد(خدمات دانشجویی- فرمها) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و با حضور یک نفر ضامن که باید کارمند رسمی یا پیمانی باشد سند مذکور را تنظیم و همراه با تصویر حکم کارگزینی ضامن و تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه وام گیرنده به اداره خدمات دانشجویی تحویل نمایند.توجه داشته باشید ، ضامن نباید بازنشسته باشد.

      سند تعهد محضری تنظیم شده ، برای دریافت وام درطول دوره تحصیلی دانشجو و برای مقاطع تحصیلی بالاتر کفایت می کند.

 

 

 

 

      دانشجویان محترمی که با تقاضای وام دانشجویی آنها موافقت می گردد می بایست با دریافت فرم نمونه تنظیم سند تعهد محضری از سایت مرکز مشهد(خدمات دانشجویی- فرمها) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و با حضور یک نفر ضامن که باید کارمند رسمی یا پیمانی باشد سند مذکور را تنظیم و همراه با تصویر حکم کارگزینی ضامن و تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه وام گیرنده به اداره خدمات دانشجویی تحویل نمایند.توجه داشته باشید ، ضامن نباید بازنشسته باشد.

      سند تعهد محضری تنظیم شده ، برای دریافت وام درطول دوره تحصیلی دانشجو و برای مقاطع تحصیلی بالاتر کفایت می کند.

 

 

 

 

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?