● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی
 
   
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Elsevier
برقراری دسترسی مستقیم به پایگاه اطلاعاتی
Elsevier(sciencedirect)
ویژه اعضای محترم علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تمامی مراکز و واحدها که امکان استفاده از پایگاه مذکور را بصورت online ندارند.
امکان دسترسی تا مرحله دیدن خلاصه مقالات در بیش از 1500 عنوان از سری ژورنالها و مجلات تخصصی رشته های علوم انسانی ، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی برای اعضای محترم علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دریافت متن کامل مقالات به صورت offline برقرار شده است .لذا جهت استفاده و دیدن خلاصه مقالات می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.
www.sciencedirect.com
 
و همچنین جهت دریافت متن کامل مقالات از این پایگاه ، فایل فرم درخواست مقاله را دانلود نموده و بطور کامل تکمیل (ذکر عنوان کامل مقاله درخواستی ضروریست) و به آدرس پست الکترونیکی مندرج در فرم ، ارسال نمایید تا حداکثر ظرف یک روز کاری ، متن کامل مقاله به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال گردد.
مدیریت کل تحقیقات و خدمات پژوهشی
برقراری دسترسی مستقیم به پایگاه اطلاعاتی
Elsevier(sciencedirect)
ویژه اعضای محترم علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تمامی مراکز و واحدها که امکان استفاده از پایگاه مذکور را بصورت online ندارند.
امکان دسترسی تا مرحله دیدن خلاصه مقالات در بیش از 1500 عنوان از سری ژورنالها و مجلات تخصصی رشته های علوم انسانی ، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی برای اعضای محترم علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دریافت متن کامل مقالات به صورت offline برقرار شده است .لذا جهت استفاده و دیدن خلاصه مقالات می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.
www.sciencedirect.com
 
و همچنین جهت دریافت متن کامل مقالات از این پایگاه ، فایل فرم درخواست مقاله را دانلود نموده و بطور کامل تکمیل (ذکر عنوان کامل مقاله درخواستی ضروریست) و به آدرس پست الکترونیکی مندرج در فرم ، ارسال نمایید تا حداکثر ظرف یک روز کاری ، متن کامل مقاله به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال گردد.
مدیریت کل تحقیقات و خدمات پژوهشی
 
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Sage Publication
برقراری دسترسی مستقیم به پایگاه اطلاعاتی
Sage Publication(HSS)
ویژه اعضای محترم علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تمامی مراکز و واحدها
جهت دسترسی به مقالات کلیه رشته های علوم انسانی ، روابط بین الملل ، حقوق ، مدیریت ، جرم شناسی ، ارتباطات ، علوم و مسائل اجتماعی، مددکاری اجتماعی ، شهرنشینی و ... برای اعضای محترم علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت offline برقرار شده است .لذا جهت استفاده و دریافت مقاات تمام متن از منابع مذکور فایل فرم در خواست مقاله را دانلود کرده و بطور کامل و دقیق تکمیل و به آدرس پست الکترونیکی مندرج در فرم ارسال نمایید تا در مدت بسیار کوتاهی متن کامل مقاله به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال گردد.
مدیریت خدمات پژوهشی ،کتابخانه ای و نشریات
برقراری دسترسی مستقیم به پایگاه اطلاعاتی
Sage Publication(HSS)
ویژه اعضای محترم علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تمامی مراکز و واحدها
جهت دسترسی به مقالات کلیه رشته های علوم انسانی ، روابط بین الملل ، حقوق ، مدیریت ، جرم شناسی ، ارتباطات ، علوم و مسائل اجتماعی، مددکاری اجتماعی ، شهرنشینی و ... برای اعضای محترم علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت offline برقرار شده است .لذا جهت استفاده و دریافت مقاات تمام متن از منابع مذکور فایل فرم در خواست مقاله را دانلود کرده و بطور کامل و دقیق تکمیل و به آدرس پست الکترونیکی مندرج در فرم ارسال نمایید تا در مدت بسیار کوتاهی متن کامل مقاله به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال گردد.
مدیریت خدمات پژوهشی ،کتابخانه ای و نشریات
 
Text/HTML