● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی * درباره گروه زیست شناسی
 
   
 
گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد دارای رشته های مقطع  کارشناسی زیست شناسی گرایش گیاهی وزیست شناسی گرایش عمومی ورشته مقطع کارشناسی ناپیوسته  آشنایی با علوم تجربی و رشته مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی می باشد.تعداد اعضای هیات علمی گروه 2 نفر و تعداد آزمایشگاهها ی گروه ، 3 آزمایشگاه می باشد.
گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد دارای رشته های مقطع  کارشناسی زیست شناسی گرایش گیاهی وزیست شناسی گرایش عمومی ورشته مقطع کارشناسی ناپیوسته  آشنایی با علوم تجربی و رشته مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی می باشد.تعداد اعضای هیات علمی گروه 2 نفر و تعداد آزمایشگاهها ی گروه ، 3 آزمایشگاه می باشد.
 
Text/HTML