● 
اِجُّمعَة ١٣ شوال ١٤٤١
گروه های آموزشی * گروه کشاورزی * کارشناسان گروه کشاورزی
 
   
 
مسئول آزمایشگاه

(PhD St.)  سید امین فانی یزدی

نام و نام خانوادگی

 ساختمان شماره 2 – طبقه همکف

محل استقرار
amin_fni@yahoo.com پست الکترونیکی

38683900

تلفن تماس

 

مسئول آزمایشگاه

(PhD St.)  سید امین فانی یزدی

نام و نام خانوادگی

 ساختمان شماره 2 – طبقه همکف

محل استقرار
amin_fni@yahoo.com پست الکترونیکی

38683900

تلفن تماس

 

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?