● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
خدمات واحد
 
   
شرح خدمات

 

  • تسویه حساب دانشجویان مرکز مشهد درهنگام فارغ التحصیلی از لحاظ دریافت وام دانشجویی اعم از شهریه ،ازدواج ،ضروری و عمره و عتبات
  • صدور دفترچه اقساط  و تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
  • امور مربوط به انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی
  • صدور کارت دانشجویی اصلی و المثنی

 

  • تسویه حساب دانشجویان مرکز مشهد درهنگام فارغ التحصیلی از لحاظ دریافت وام دانشجویی اعم از شهریه ،ازدواج ،ضروری و عمره و عتبات
  • صدور دفترچه اقساط  و تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
  • امور مربوط به انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی
  • صدور کارت دانشجویی اصلی و المثنی
 
Text/HTML