● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه تربیت بدنی
 
   
گروه تربیت بدنی
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
 
اخبار و اطلاعیه های گروه تربیت بدنی
جزوه "IT در ورزش" رشته تربیت بدنی

تاریخ ایجاد   1394/09/28 - 07:28  تعدادمشاهده  2001 بازگشت

 

دریافت فایل در قالب PDF 
Text/HTML