● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه تربیت بدنی
 
   
گروه تربیت بدنی
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
 
اخبار و اطلاعیه های گروه تربیت بدنی
نکات مهم در خصوص درس پروژه رشته تربیت بدنی

تاریخ ایجاد   1394/06/28 - 09:16  تعدادمشاهده  2299 بازگشت

1-انتخاب موضوع به عهده دانشجو تحت راهنمایی استاد مربوطه و تصویب گروه تربیت بدنی تا تاریخ 30 مهرماه

2-شروع مراحل تحقیق تحت راهنمایی استاد مربوطه و ارائه گزارش فصل به فصل پروژه تا تاریخ 30 آذر ماه
3- پیگیری دانشجو جهت تعیین تاریخ دفاع از پروژه توسط گروه تربیت بدنی
4-مرحله پایانی: صحافی پروژه و تحویل یک نسخه pdf به گروه تربیت بدنی و ارائه تاییدیه گروه به استاد جهت ثبت نمره
 
نکته: کلیه دانشجویان ملزم به شرکت در یک جلسه توجیهی تئوری پروژه میباشند.


 
Text/HTML