● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه تربیت بدنی
 
   
گروه تربیت بدنی
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
 
اخبار و اطلاعیه های گروه تربیت بدنی
برگزاری اردوی درس "اردوهای تربیتی"

تاریخ ایجاد   1394/02/29 - 11:26  تعدادمشاهده  2114 بازگشت

 

به اطلاع دانشجویانی که درس اردوهای تربیتی را درنیمسال دوم 94 - 1393 اخذ نموده اند می رساند: جهت اعزام به اردو می بایست روز یکشنبه مورخ 1394/3/3 در ساعت 7:30 صبح در محل دفتر گروه حضور داشته باشند. ضمناً به همراه داشتن کفش و لباس مناسب ورزشی (مطابق عرف دانشگاه) و همچنین تغذیه الزامی می باشد. عدم حضور به منزله عدم قبولی در واحد عملی مذکور می باشد. 
Text/HTML