● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه تربیت بدنی
 
   
گروه تربیت بدنی
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
 
اخبار و اطلاعیه های گروه تربیت بدنی
برگزاری درس اردوهای تربیتی

تاریخ ایجاد   1393/11/01 - 01:07  تعدادمشاهده  2892 بازگشت

 

دانشجویانیکه درس اردوهای تربیتی را درنیمسال اول 94 - 1393 اخذ نموده اند جهت اعزام به اردو می بایست روز یکشنبه مورخ 1393/11/5 در ساعت 7:30 صبح در محل دفتر گروه حضور داشته باشند. ضمناً به همراه داشتن کفش و لباس مناسب ورزشی (مطابق عرف) و همچنین تغذیه الزامی می باشد.


 
Text/HTML