● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه تربیت بدنی
 
   
گروه تربیت بدنی
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
 
اخبار و اطلاعیه های گروه تربیت بدنی
تغییر محل برگزاری کلاس های شنا 1 و 2 خواهران به استخر شهید حاتمی

تاریخ ایجاد   1393/08/04 - 02:59  تعدادمشاهده  2250 بازگشت

 قابل توجه کلیه دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی که درس شنا 1 و 2 دارند: 

کلاس شنا به مکان جدید به آدرس :فرامرز عباسی نبش رسالت 4 استخر شهید حاتمی منتقل می شود. برای اطلاع از برنامه قطعی به سایت برنامه کلاسی مراجعه فرمائید. 
Text/HTML