● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه تربیت بدنی
 
   
گروه تربیت بدنی
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
 
اخبار و اطلاعیه های گروه تربیت بدنی
برنامه کلاس های عملی ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی برای نیمسال اول 94 - 1393 ـ اصلاحیه

تاریخ ایجاد   1393/06/16 - 07:35  تعدادمشاهده  3975 بازگشت

 

کلیک کنید 
Text/HTML