● 
اِسَّبِت ١٣ رجب ١٤٤٤
گروه های آموزشی * گروه تربیت بدنی
 
   
گروه تربیت بدنی
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
 
اخبار و اطلاعیه های گروه تربیت بدنی
بخشنامه -درخصوص دانشجویان رشته تربیت بدنی بدون آزمون مقطع کارشناسی رسمی نیمسال اول 93-92 که در مصاحبه عملی شرکت ننموده اند

تاریخ ایجاد   1392/07/15 - 08:05  تعدادمشاهده  2432 بازگشت

در خصوص دانشجویان تربیت بدنی بدون آزمون مقطع کارشناسی رسمی نیمسال اول93-92 که در مصاحبه عملی شرکت ننموده اند،مقتضی است قبل از پذیرش حضوری نسبت به تست آمادگی و سلامت جسمانی توسط مدیرگروه رشته تربیت بدنی استان، اقدام لازم به عمل آید و پس از تأیید مراحل پذیرش قطعی سیستم جامع خدمات آموزشی صورت پذیرد. 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>