● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه تربیت بدنی
 
   
گروه تربیت بدنی
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
 
اخبار و اطلاعیه های گروه تربیت بدنی
بخشنامه مربوط به اخذ واحد عملی آمادگی جسمانی 1

تاریخ ایجاد   1392/07/10 - 01:25  تعدادمشاهده  2984 بازگشت

به اطلاع دانشجویان رشته تربیت بدنی می رسانیم که بخشنامه مربوط به اخذ واحد عملی آمادگی جسمانی 1 مخصوص ورودیهای 92 به بعد می باشد و شامل ورودیهای قبل نمی شود. 
Text/HTML