● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
مالی دانشجویی
 
   
 
قابل توجه دانشجویان محترم فارغ التحصیل

تاریخ ایجاد   1391/07/03 - 04:58  تعدادمشاهده  6937 بازگشت

 

قابل توجه دانشجویان محترم فارغ التحصیل

خواهشمند است نسبت واریز فیشهای ذیل جهت تکمیل پرونده فارغ التحصیلی خود قبل از آمدن به واحد مالی دانشجویی اقدام تا در سهولت و تسریع کار شما  اقدام مقتضی صورت گیرد .لازم به یاد آوریست که در صورت بدهی شهریه در سیستم گلستان نسبت به پر داخت آن نیز اقدام نمائید قبلا از همکاری شما کمال تشکر داریم .

مبلغ 10000 ریال بابت هزینه تمبر به حساب شماره 5050011258 بانک ملت بنام دانشگاه پیام نور خراسان رضوی واریز گردد .

                                                                                    

مبلغ 36000 ریال جهت صدور مدرک تحصیلی موقت به شماره حساب سیبا 2178601751006 بانک ملی بنام دانشگاه پیام نور خراسان رضوی واریز گردد .