● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
مالی دانشجویی
 
   
 
زمان واریز شهریه ورودی های جدید سال 1391

تاریخ ایجاد   1391/07/03 - 04:54  تعدادمشاهده  5919 بازگشت

 

دانشجویان ورودی جدید (سال 1391 ) بعد ازمراجعه حضوری و تشکیل پرونده موظف به پرداخت شهریه ترم اول خود حداکثر تا یک هفته می باشند و در صورت عدم واریز شهریه بعد اززمان اعلام شده مشکلات بوجود آمده درروال امور آموزشی دانشجو به عهده خود دانشجو می باشد                                                                

                                                                                                                                                       واحد مالی دانشجویی