● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه ریاضیات وکاربردها
 
   
فرم ها
 
اخبار و اطلاعیه ها
فرم پیشنهاد استاد سمینار و پایان نامه دانشجویان آمار ریاضی (تا ابتدای شهریورماه)

تاریخ ایجاد   1393/05/28 - 08:04  تعدادمشاهده  2134 بازگشت

 

قابل توجه دانشجویان سمینار و پایان نامه آمارریاضی:

دانشجویانی مجاز به انتخاب درس سمینارو پایان نامه هستند که فرم پیوست را تا ابتدای شهریورماه تکمیل و به آدرس زیر ارسال نمایند. در غیر اینصورت درس انتخاب شده ایشان حذف شده و عواقب بعدی آن به عهده دانشجو می باشد.

دانشجویان گرامی دقت کنند که در انتخاب استاد راهنما و مشاور( استاد مشاور در زمان تکمیل فرم پروپوزال)، اساتید فعال در گروه را پیشنهاد دهند:

  • دکتر سلیمانی دانشگاه سبزوار
  • دکتر حسینیون  دانشگاه پیام نور
  • دکتر فربد  دانشگاه قوچان
  • دکتر مقدس زاده دانشگاه تربت حیدریه
  • دکتر محتشمی دانشگاه فردوسی مشهد
  • دکتر مشکانی  دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس: Mails.Students@gmail.com

دانلود فرم پیوست

 

  
Text/HTML