● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه ریاضیات وکاربردها
 
   
فرم ها
 
اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی سمینار، سمینار1و پایان نامه در رشته ریاضی کاربردی

تاریخ ایجاد   1392/09/23 - 08:08  تعدادمشاهده  2798 بازگشت

 دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی متقاضی سمینار ، سمینار1  و پایان نامه فرم زیر را دانلود کرده و پس از تکمیل تا تاریخ 15/10/92 به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند .

A_heidari@pnu.ac.ir
 
بدیهی است عواقب عدم ارسال فرم مربوطه  تا تاریخ قید شده بر عهده دانشجو می باشد.


 
Text/HTML