● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه ریاضیات وکاربردها
 
   
فرم ها
 
اخبار و اطلاعیه ها
دانلود مراجع کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی

تاریخ ایجاد   1392/07/06 - 10:24  تعدادمشاهده  3065 بازگشت

جهت دانلود مرجع 1، مباحثی در نظریه کنترل کلیک کنید

جهت دانلود مرجع 2، بهینه سازی مدلهای غیرخطی کلیک کنید 
Text/HTML