● 
اِلأَربِعا ١٧ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
امتحان میان ترم فیزیولوژی جانوری I از 5 فصل اول کتاب روز شنبه 19/9/90ساعت 8-10 در سالن شیخ بهایی برگزار می گردد.

تاریخ ایجاد   1390/09/09 - 11:28  تعدادمشاهده  2698 بازگشت

 امتحان  میان ترم  فیزیولوژی جانوری I از 5 فصل اول کتاب روز شنبه 19/9/90ساعت 8-10 در سالن شیخ بهایی برگزار می گردد. 
Text/HTML