● 
اِلأَربِعا ١٧ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
کنسلی کلاس کاربرد کامپیوتر در روز سه شنبه 8/9/90

تاریخ ایجاد   1390/09/08 - 10:19  تعدادمشاهده  2762 بازگشت

کلاسهای کاربرد کامپیوتر جناب آقای دکتر رجبیان درمقطع کارشناسی ارشد در روز سه شنبه 8/9/90  در 

 

 

  ساعات 16-14 و20-18 برگزار نمی شود.

  
Text/HTML