● 
اِلأَربِعا ١٧ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه مهم در خصوص تغییر ساعات آزمایشگاههای گروه زیست شناسی در روز عرفه

تاریخ ایجاد   1390/08/11 - 10:16  تعدادمشاهده  3134 بازگشت

کلیه آزمایشگاهای گروه زیست شناسی در روز یکشنبه 15/8/90 که مصادف با روز عرفه نیز می باشد ، بدلیل همزمانی گروههای بعدازظهر با مراسم پر فیض عرفه بنا بر در خواست دانشجویان به شرح زیر تغییر یافت :
آزمایشگاه جانور شناسی 1 :
گروه 16-14 در ساعت 14-12
گروه 18-16 در ساعت 12-10
آزمایشگاه زیست سلولی ملکولی :
از ساعت 16-14 به ساعت 14-12 همان روز منتقل گردید.
 
"التماس دعا-گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور مشهد"


 
Text/HTML