● 
اِلأَربِعا ١٧ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان زیست و شیمی که آزمایشگاه شیمی آلی 1 را انتخاب کرده اند

تاریخ ایجاد   1390/08/11 - 10:12  تعدادمشاهده  3412 بازگشت

قابل توجه دانشجویان زیست و شیمی که آزمایشگاه شیمی آلی 1 را انتخاب کرده اند:
2 گروه ارائه شده در عصر یکشنبه (17-14 و 20-17) به ترتیب برای گروه های 01 و02 گروه زیست شناسی در نظر گرفته شده است.
همچنین 2 گروه ارائه شده در صبح شنبه (5/10-5/7 و 5/13-5/10) به ترتیب برای گروه های 01 و02 رشته شیمی در نظر گرفته شده است. بنابراین کلاس سایر گروه های انتخاب شده توسط دانشجویان زیست و شیمی در برنامه بین ترم برگزار خواهد شد.
دانشجویانی که در برنامه بین ترم قرار می گیرند، از آبان ماه هر هفته به قسمت اخبار گروه های آموزشی، شاخه علوم پایه در سایت دانشگاه پیام نور مشهد مراجعه نمایند.
 

همچنین تنها گروه آز. تجزیه دستگاهی ارائه شده مخصوص دانشجویان ترم آخری می باشد. 
Text/HTML