● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
برگزاری جلسات جبرانی درس آزمایشگاه ژنتیک استاد خانم دکتر پازوکی

تاریخ ایجاد   1396/11/28 - 01:42  تعدادمشاهده  1294 بازگشت

اولین جلسه: 4 شنبه 2/12/96 ساعت 10 صبح آزمایشگاه زیست شناسی 2
دستور کار: مطالعه مورفولوژی مگس سرکه


 
Text/HTML