● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
بازدید آز-سیستماتیک گیاهی استاد بهروزیان

تاریخ ایجاد   1394/09/15 - 10:57  تعدادمشاهده  2080 بازگشت

تاریخ:94/9/17

گروه 01 و 02 ساعت 9

دانشگاه فردوسی-درب شمالی-میدان علوم

دانشجویانی که امتحان دارند ساعت 10/30 در همان محل حضور یابند 
Text/HTML