● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
* مهم * احتمال تغییر ساعات، روز و مکان برگزاری برخی کلاس های آزمایشگاه های زیست شناسی تا روز حذف و اضافه

تاریخ ایجاد   1394/07/04 - 01:29  تعدادمشاهده  2082 بازگشت

قابل توجه اینکه احتمال تغییر ساعات، روز و مکان برگزاری برخی کلاس های آزمایشگاه های زیست شناسی تا روز حذف و اضافه وجود دارد. لذا حتما روز قبل از حضور در کلاس برنامه خود را کنترل نهایی نمایید.

درج عدم تشکیل کلاس در سایت سهبا توسط اساتید صورت می گیرد که امکان حضور ندارند و جلسات جبرانی آن در سهبا اعلام می شود 
Text/HTML