● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
شروع کلاس های آزمایشگاه و دروس عملی گروه زیست شناسی از 94/7/4

تاریخ ایجاد   1394/06/31 - 08:52  تعدادمشاهده  2074 بازگشت

کلاس های آزمایشگاه و دروس عملی رشته زیست شناسی از 4 مهر آغاز می شود

لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:

هر جلسه کلاسی سه ساعته برگزار می گردد که شروع کلاس از 8 تا 11 - 12 تا 15 - 16 تا 19 می باشد. حضور دانشجویان تا پایان وقت الزامی است.غیبت بیش از سه جلسه درس و دو جلسه بازدید منجر به حذف درس می گردد. در صورت تلاقی دروس عملی با تئوری طبق قوانین دانشگاه حضور در کلاس عملی الزامی است (دارای اولویت است).اخبار بازدیدها فقط در سایت گروه می باشد

http://pnum.ac.ir/tabid/354/Default.aspx

دانشجویان محترم گزارش عدم برگزاری فقط دروس عملی و آزمایشگاهی را برای پیگیری به شماره 09156921129 پیامک کنید.

برخی از دروس به دلیل به حد نصاب نرسیدن بعد از زمان حذف و اضافه شروع می شود که به نسبت تعداد متقاضیان طبق قوانین تعداد جلسات کلاسی کمتر برگزار می شود که لازم است دانشجویان بعد از تاریخ فوق از طریق سایت سهبا روزهای کلاسی را کنترل نموده و در کلاس ها حضور یابند. 

 برای اطلاع از برنامه کلیه کلاس های آزمایشگاه فقط از طریق سایت سهبا اقدام نمایید

http://sahba.pnu.ac.ir/sahba 
Text/HTML