● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
شرح پیوست منبع درس ریاضی 2 رشته زیست شناسی مقطع کارشناسی

تاریخ ایجاد   1393/02/27 - 01:47  تعدادمشاهده  2542 بازگشت

 

به اطلاع دانشجویان و اساتید گرامی درس ریاضی 2 رشته زیست شناسی در مقطع کارشناسی می رساند: شرح پیوست درس مذکور به شرح ذیل می باشد.

قسمت دوم کتاب ریاضی عمومی (رشته زیست شناسی)، کل بخش انتگرال و تابع های غیرجبری، تابع های نمایی، لگاریتمی و مثلثاتی، روش های دیگر انتگرال گیری و قسمت سوم از فصل 9 تا آخر (تابع چند متغیره و انتگرال دوگانه و معادله دیفرانسیل) مطالعه شود. 
Text/HTML