● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
بازدید درس آزمایشگاه سیستماتیک 1

تاریخ ایجاد   1392/09/10 - 12:55  تعدادمشاهده  2511 بازگشت

به اطلاع دانشجویان محترمی که در ترم جاری آزمایشگاه سیستماتیک 1 دارند می رساند بازدید از گلخانه دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 13/9/1392 انجام می شود. دانشجویان عزیز لطفا در ساعت9:30 در محل میدان علوم دانشگاه فردوسی حضور داشته باشند. 
Text/HTML