● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
عدم تشکیل آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

تاریخ ایجاد   1392/09/06 - 02:08  تعدادمشاهده  2407 بازگشت

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی پنجشنبه 7/9/1392 تشکیل نخواهد شد. جلسه جبرانی آزمایشگاه در تاریخ شنبه 9/9/1392 ساعات 8-10 و 10-12 برگزار می شود. 
Text/HTML