● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
زمان برگزاری امتحانات پایان ترم آزمایشگاه های زیست شناسی و میان ترم

تاریخ ایجاد   1392/09/06 - 07:42  تعدادمشاهده  3079 بازگشت

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند زمان برگزاری امتحانات پایان ترم آزمایشگاه های زیست شناسی و میان ترم به صورت زیر می باشد.

امتحان پایان ترم آزمایشگاه سیستماتیک1 با خانم بهروزیان 24/9/1392
امتحان پایان ترم آزمایشگاه سیستماتیک 1 با خانم اسلامی 25/9/1392
امتحان پایان ترم آزمایشگاه بافت شناسی 20/9/1392
امتحان پایان ترم آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی با خانم رهباریان 19/9/1392
امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2 با خانم رهباریان 17/9/1392
امتحان میانترم ویروس شناسی 16/9/1392 ساعت 8 صبح
 


 
Text/HTML