● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
امتحان میان ترم فیزیولوژی جانوری 3

تاریخ ایجاد   1392/08/20 - 11:21  تعدادمشاهده  2572 بازگشت

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند امتحان میان ترم فیزیولوژی جانوری 3 در تاریخ 6/9/92 تا اول فصل 7 در ساعت 9 صبح برگزار می شود.   
Text/HTML