● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
امتحان میان ترم متون و بافت شناسی

تاریخ ایجاد   1392/08/20 - 08:37  تعدادمشاهده  2675 بازگشت

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند امتحان میان ترم متون با آقای دکتر خواجه از پنج درس اول کتاب در تاریخ 28/8/92 ساعت 8 برگزار خواهد شد. همچنین امتحان میان ترم بافت شناسی نیز تا صفحه 200 کتاب در تاریخ 29/8/92 در ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. 
Text/HTML