● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
بازدید درس اکولوژی عملی (بازدید از دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی)

تاریخ ایجاد   1392/08/06 - 01:58  تعدادمشاهده  2462 بازگشت

به اطلاع دانشجویان محترمی که درس اکولوژی عملی دارند می رساند بازدید از دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی در تاریخ 11/8/1392 برگزار می شود. دانشجویان محترم لطفاً راس ساعت 8 صبح در محل میدان علوم دانشگاه فردوسی حضور بهم رسانند. حضور کلیه دانشجویان مربوطه الزامی است. 
Text/HTML