● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
گروه بندی آزمایشگاه های زیست شناسی

تاریخ ایجاد   1391/11/18 - 07:00  تعدادمشاهده  2904 بازگشت

قابل توجه دانشجویان زیست شناسی

گروه بندی آزمایشگاه های زیست شناسی در تاریخ چهارشنبه مورخ 25 / 11 / 91 ساعت 12 - 10 در محل آزمایشگاه زیست شناسی 1 انجام خواهد شد . همراه داشتن پرینت انتخاب واحد جهت گروهبندی الزامی بوده و از دانشجویانی که بعد از تاریخ فوق الذکر مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد. شروع آزمایشگاه ها از تاریخ 28 / 11 / 91 خواهد بود . 
Text/HTML