● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان علاقه مند به کار دانشجویی

تاریخ ایجاد   1391/05/08 - 12:10  تعدادمشاهده  3137 بازگشت

دانشجویان علاقه مند به کار دانشجویی در گروه زیست شناسی و آزمایشگاههای مربوطه جهت ثبت نام در تاریخ زیر به گروه زیست شناسی ( آزمایشگاه زیست شناسی1 ساختمان 2 طبقه اول) مراجعه نمایند.

تاریخ مراجعه: چهار شنبه - 15/6/1391 - ساعت 11 صبح 
Text/HTML