● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
امتحان آزمایشگاه سلولی -ملکولی

تاریخ ایجاد   1391/02/30 - 02:59  تعدادمشاهده  2989 بازگشت

امتحان آز مایشگاه سلولی ملکولی در روز دوشنبه 91/3/2ساعت 14-12در آز زیست 1 برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی است. 
Text/HTML