● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
جنین شناسی در روز دوشنبه 18/2 /91

تاریخ ایجاد   1391/02/16 - 11:02  تعدادمشاهده  2960 بازگشت

 

جلسه ریویوی آزمایشگاه جنین شناسی در روز دوشنبه 18/2 /91 برگزار می گردد.
امتحان میان ترم جنین شناسی در روز دوشنبه 18/2/91 برگزار می گردد.


 
Text/HTML