● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
امتحان پایان ترم آزمایشگاه پروتوزئولوژی

تاریخ ایجاد   1391/02/13 - 03:23  تعدادمشاهده  3083 بازگشت

امتحان پایان ترم آزمایشگاه پروتوزئولوژی در روز شنبه 30/2  در آزمایشگاه زیست 1 ساختمان 2 در

ساعات 16-14 و 18-16 برگزار می گردد. 
Text/HTML