● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
آزمایشگاه ژنتیک

تاریخ ایجاد   1391/02/13 - 03:14  تعدادمشاهده  3056 بازگشت

آزمایشگاه ژنتیک در روز پنجشنبه 14/2 به صورت ادغام هر دو گروه در ساعت 15- 13

برگزار می شود. 
Text/HTML