● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
جلسه جبرانی آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2

تاریخ ایجاد   1391/02/13 - 03:03  تعدادمشاهده  2786 بازگشت

جلسه جبرانی آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2 در روز شنبه 30/2 در آزمایشگاه زیست 2 برگزار می گردد.

کلای تئوری سیستماتیک گیاهی 2 نیز در روز شنبه 30/2 ساعت 10- 8 صبح برگزار می گردد. 
Text/HTML