● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
آزمایشگاه جانور شناسی 2

تاریخ ایجاد   1391/02/13 - 02:58  تعدادمشاهده  3014 بازگشت

آزمایشگاه جانور شناسی 2 در روز دوشنبه 18/2/91 لغو گردیده است و به جای آن جلسه جبرانی آزمایشگاه

در روز دوشنبه 25/2/91 طبق گروه های زیر برگزار می شود.

گروه اول : 9-8 صبح

گروه دوم : 10 - 9 صبح

گروه سوم  : 11- 10 صبح

گروه چهارم  : 12 -11 صبح 
Text/HTML