● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1

تاریخ ایجاد   1391/02/13 - 02:54  تعدادمشاهده  3305 بازگشت

تمامی دانشجویان گروههای فیزیولوژی گیاهی 1 روز شنبه 16/2 در ساختمان 2 آزمایشگاه

زیست 1 ساعت 12-10 حضور پیدا کنند.

دانشجویان تعیین شده از گروه 20-18 آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 که قرار بود ساعت 14-12

بیایندهمگی ساعت 16- 14 حضور پیدا کنند گروههای 18-16 نیز در ساعت 16-14 حاضر شوند.

امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیولوژِی گیاهی 1 روز یکشنبه 7/3 ساعت 12- 10 برگزار می گردد. 
Text/HTML