● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
بازدید آزمایشگاه اکولوژی عملی

تاریخ ایجاد   1391/02/13 - 02:46  تعدادمشاهده  3571 بازگشت

بازدید علمی آزمایشگاه اکولوژی عملی در روز دوشنبه 18/2/91 ساعت 7:30 صبح برگزار می گردد.

دانشجویان محترم لطفا ً لباس گرم ؛ آب آشامیدنی ؛ زیر انداز و غذا به همراه داشته باشند.

تمامی دانشجویان رأس ساعت 7:30 صبح در محوطه دانشگاه مقابل ساختمان 2 حضور داشته باشند. 
Text/HTML