● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
جلسه جبرانی آزمایشگاه پروتوزئولوژی

تاریخ ایجاد   1391/02/08 - 11:08  تعدادمشاهده  3061 بازگشت

جلسه جبرانی آزمایشگاه پروتوزئولوژی در روز پنجشنبه 7/2 در ساعات

12-10 و 14-12 برگزار می گردد. 
Text/HTML