● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
امتحان میان ترم رشد و نمو گیاهی

تاریخ ایجاد   1391/02/08 - 11:05  تعدادمشاهده  3139 بازگشت

امتحان میان ترم رشد و نمو گیاهی در  روز پنجشنبه 7/2 در ساعت 20-18 برگزار

می گردد. 
Text/HTML