● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
امتحان میان ترم تئوری سیستماتیک گیاهی 2

تاریخ ایجاد   1391/02/02 - 12:41  تعدادمشاهده  3080 بازگشت

امتحان میان ترم تئوری سیستماتیک گیاهی 2 در روز چهارشنبه 13/2 ساعت 10-8 صبح برگزار می گردد. 
Text/HTML